Aura-Soma® ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

AS-Logo1130ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ AURA-SOMA®

Η Εκπαίδευση στο Σύστημα Χρωματικής Φροντίδας Aura-Soma® είναι ένα χρωματικό φαινόμενο που έχει κάνει τον κύκλο της γης. Από την αρχική έμπνευση το 1983, Από την Vicky Wall, και την δημιουργία των ασυνήθιστων ελαίων Ισορροπίας που μοιάζουν με στολίδια, ο Κλάδος Αura-Soma® προσφέρει μία πλήρη χρωματική εκπαίδευση. Μία εκπαίδευση που προσφέρει στους μαθητές όχι μόνο τεράστια γνώση για την γλώσσα και τις χρήσεις του χρώματος, αλλά επίσης τους προσκαλεί σε μία διαδικασία προσωπικής θεραπευτικής μεταμόρφωσης καθώς αυτοί αλληλεπιδρούν με τις ζωντανές ενέργειες του χρώματος και αφυπνίζονται ως προς την ομορφιά και την δυναμική μέσα τους.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Aura-Soma®

Η Εκπαίδευση των Ασκουμένων στο Σύστημα της Aura-Soma® προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία αναπτύχθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια. Το θέμα των μαθημάτων αυτών είναι το χρώμα και η συνείδηση. Επίσης σας εισάγουν στο Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma®, την φιλοσοφία του και πώς να εργάζεστε με αυτό, προσωπικά αλλά και με τους άλλους. Μπορείτε να προσεγγίσετε την εκπαίδευση για επαγγελματικούς λόγους καθώς αυτή οδηγεί στην πιστοποίηση ενός πλήρους καταρτισμένου Ασκουμένου Aura-Soma®. Η Εκπαίδευση σας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εμπλουτίσετε τον εαυτό σας καθώς ανοίγεστε στις θεραπευτικές και μεταμορφωτικές ενέργειες του χρώματος.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση των Ασκουμένων αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. Τα τρία πρώτα απαιτούν 36 ώρες παρακολούθησης, το καθένα, μαζί με έναν δάσκαλο Aura-Soma®, πιστοποιημένο από την ASIACT, που πραγματοποιούνται σε 6 ημέρες το λιγότερο. Τα μαθήματα αυτά ονομάζονται αντίστοιχα:

Επίπεδο 1 Foundation
Επίπεδο 2 Intermediate
Personal Presentation Skills
Επίπεδο 3 Advanced
Επίπεδο 4 Διατριβή

Οι μαθητές λαμβάνουν την ύλη του μαθήματος και τα βιβλία εργασίας ως μέρος της εκπαίδευσης, όταν αυτά είναι διαθέσιμα στην μητρική γλώσσα τους.
Αφού ολοκληρώσετε τα τρία αυτά επίπεδα, μπορείτε να συνεχίσετε στο Επίπεδο 4. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα προσωπικής μελέτης το οποίο ολοκληρώνετε στον δικό σας χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου εκπαίδευσης λαμβάνετε ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την ASIACT.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – ΒΑΣΙΚΟ – ΤΟ ΜΠΛΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

366-L1-AS-Logo

Το Επίπεδο 1 έχει ως κύριους στόχους να εισάγει τους Μαθητές στην φιλοσοφία του χρωματικού συστήματος Aura-Soma®, να δώσει πληροφορίες για τα εργαλεία που προσφέρει το χρωματικό σύστημα Aura-Soma®, και φυσικά πρακτική εξάσκηση στην ερμηνεία των μπουκαλιών Ισορροπίας σε μία επιλογή. Από αυτήν την άποψη, το μάθημα επικεντρώνεται στην θέαση μιας επιλογής τεσσάρων μπουκαλιών ως μία συνολική εικόνα και εξερευνά τις μεταξύ σχέσεις των επιλεγμένων μπουκαλιών Ισορροπίας.

Περιεχόμενο

* Οι αρχές του χρωματικού συστήματος Aura-Soma® ως ένα μη παρεμβατικό αυτοεπιλεκτικό σύστημα
* Θεωρία του χρώματος. Πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή χρώματα. Συμπληρωματικά χρώματα. Ορατό και αόρατο φάσμα
* Η γλώσσα του χρώματος. Τα μηνύματα του χρώματος σε διάφορα επίπεδα
* Η διαδικασία της συνεδρίας και η ερμηνεία των χρωματικών επιλογών. Η σημασία της θέσης που έχει κάθε μπουκάλι Ισορροπίας μέσα στην επιλογή. Οι χρωματικές σχέσεις ανάμεσα στα επιλεγμένα μπουκάλια Ισορροπίας
* Οδηγίες για να κάνετε συστάσεις με βάση την επιλογή του πελάτη
* Εισαγωγή στα Προϊόντα και οδηγίες για την χρήση τους.
* Εξερευνούμε τα συγκεκριμένα μηνύματα και την αλληλοσυσχέτιση πολλών χρωματικών συνδυασμών μέσα στην συλλογή με τα μπουκάλια Ισορροπίας
* Επίδειξη και πρακτική εργασία με μία τεχνική μασάζ παλάμης
* Επίδειξη και πρακτική εργασία με την αύρα και τις λεπτοφυείς ενέργειες

Η Αναγνώριση της Ακαδημίας ASIACT

Στο τέλος του 1ου Επιπέδου και με την παραλαβή του Συμφωνητικού Εγγραφής Μαθητή, ο μαθητής καταχωρείται στη βάση δεδομένων των μαθητών της Ακαδημίας και του δίνεται ένας προσωπικός αριθμός ταυτότητας. Στην συνέχεια λαμβάνει από την Ακαδημία ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που αναγνωρίζει ότι ο μαθητής έχει ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο της Εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής μπορεί αν θέλει να αναπτύξει τις δεξιότητες του στη συνεδρία κάνοντας συνεδρίες με την οικογένεια και τους φίλους του.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ – ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

366-L2-AS-Logo

Προαπαιτούμενα

Το προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στο Επίπεδο 2 είναι η ολοκλήρωση του Επιπέδου 1. Χρειάζεται να περάσουν τρεις μήνες από την ολοκλήρωση του Επιπέδου 1, πριν παρακολουθήσετε το Επίπεδο 2, ώστε να αφομοιώσετε την ύλη που πήρατε.

Σκοπός

Πρωταρχικός στοπός στο Επίπεδο 2 είναι να δημιουργήσει συνδέσεις ανάμεσα στο Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma® και άλλες παραδόσεις σοφίας δείχνοντας την αξία που έχει η αναγνώριση της χρωματικής επίδρασης στην συνείδηση. Μέσα από αυτές τις συνδέσεις ανοίγονται πολλές νέες προοπτικές που μπορεί να εμπλουτίσουν το μοίρασμα στην Συνεδρία. Καθώς αυτό το μάθημα εξερευνά τόσο πολλές συνδέσεις, η παρακάτω λίστα με τα περιεχόμενα του μαθήματος αναπαριστά το σύνολο των θεμάτων από τα οποία αντλεί το κάθε μάθημα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο να διδάσκονται όλα τα θέματα σε κάθε μεμονωμένο μάθημα. Τα θέματα που καλύπτονται είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης και τις εξειδικεύσεις του Δασκάλου. Η Διδακτική Ύλη όμως καλύπτει όλα τα θέματα.

Περιεχόμενο

* Η Γλώσσα και η Ενέργεια του Χρώματος
* Πρακτική εξάσκηση στα διαφορετικά επίπεδα της Συνεδρίας
* Χρωματική Αναπνοή
* Τα Τρία Πρωτογενή
* Οι Τρεις Τάσεις
* Αγιουρβέδα, Οι Τρεις Ντόσα
* Δεξιότητες Συνεδρίας
* Χαλάρωση, Κεντράρισμα και Διαλογισμός
* Πολύτιμοι Λίθοι και Κρύσταλλοι
* Αστρολογία
* Αριθμολογία
* Πολιτισμικές Εμπειρίες
* Χρώμα και Περιβάλλον

Η Αναγνώριση της Ακαδημίας ASIACT

Στο τέλος του 2ου Επιπέδου, κάθε Μαθητής λαμβάνει ένα ακόμη Πιστοποιητικό Συμμετοχής που αναγνωρίζει ότι ο Μαθητής έχει ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο Εκπαίδευσης.
Με την ολοκλήρωση του 2ου Επιπέδου, οι Μαθητές μπορούν κάνουν αίτηση για το Πιστοποιητικό Άσκησης 2ου Επιπέδου, που τους εξουσιοδοτεί να ονομάζονται Ασκούμενοι Aura-Soma 2ου Επιπέδου. Το Πιστοποιητικό Άσκησης ισχύει για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης, οπότε θα πρέπει να ανανεώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις παραγράφους για την Διαδικασία Ανανέωσης και τα Πιστοποιητικά Άσκησης. Οι μαθητές που ξεκίνησαν την εκπαίδευση τους από την 1η Ιανουαρίου 2009 πρέπει να ολοκληρώσουν τις Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης πριν Καταχωριθούν ως Ασκούμενοι.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ – ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

366-PPS-AS

Αυτό το σεμινάριο βοηθά τον εκπαιδευόμενο να οργανώσει ολοκληρωμένες παρουσιάσεις του χρωματικού συστήματος Aura-Soma® στο ευρύ κοινό, εμβάθυνση σε τεχνικές κενραρίσματος και διαλογισμού και τις δεξιότητες ακρόασης.

Προαπαιτούμενα

Ολοκλήρωση του Επιπέδου 1 και ολοκλήρωση του επιπέδου 2
Αυτό το σεμινάριο μπορείτε να το κάνετε όποτε θέλετε μετά το Επίπεδο 2, δεν χρειάζεται να περιμένετε 3 μήνες.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου Δεξιότητες προσωπικής παρουσίασης είναι η ανάπτυξη μεγαλύτερης εσωτερικής παρουσίας, να επεκτείνει τις δεξιότητες της συνεδρίας και να βελτιώσει τις δεξιότητες παρουσίασης. Αυτό το σεμινάριο δίνει στο μαθητή πολύτιμες δεξιότητες που όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρακτική στις ατομικές συνεδρίες αλλά θα δώσει εργαλεία τα οποία ο μαθητής θα μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή στην καθημερινή του ζωή.

Περιεχόμενο

* Διαλογισμός
* Κίνητρο
* Δημιουργώντας Χώρο
* Γλώσσα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε
* Ποιά είναι τα δώρα που μπορούμε να φέρουμε σε μια συνεδρία;
* Η αξία του κεντραρίσματος και τεχνικές κεντραρίσματος
* Προσωπική παρουσίαση
* Δεξιότητες συνεδρίας

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν ως Aura-Soma Practitioners, γεγονός που τους επιτρέπει να δίνουν Aura-Soma συνεδρίες στο κοινό και να παρουσιάζονται ως Aura-Soma Practitioners Επιπέδου 2. Το πιστοποιητικό θα ισχύει από τη στιγμή έναρξης και για δύο χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής τους. Μετά τα δύο χρόνια μπορεί να ανανεωθεί.

Αναγνώριση της Ακαδημίας ASIACT

Στο τέλος του Σεμιναρίου Aura-Soma® Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης, κάθε Μαθητής λαμβάνει ένα ακόμη Πιστοποιητικό Συμμετοχής που αναγνωρίζει ότι ο Μαθητής έχει ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

366-L3-AS-Logo

Προαπαιτούμενα

Oλοκλήρωση του 1ου Επιπέδου, του 2ου Επιπέδου, Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης, παράδοση μίας έκθεσης 2.000 λέξεων περίπου, την οποία γράφετε με βάση τις οδηγίες της Ακαδημίας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η έκθεση αυτή σχεδιάστηκε για πληροφοριακούς λόγους παρά για εξεταστική αξιολόγηση, και δεδομένου ότι το κείμενο αναφέρεται στο χρώμα ή την Aura-Soma®, η επιλογή του θέματος εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Σε περίπτωση που θέλετε κάποιες προτάσεις για το θέμα της έκθεσης σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ακαδημία.

Σκοπός

Ο σκοπός του 3ου Επιπέδου είναι τριπλός. Πρώτον, να εξερευνήσουμε την γλώσσα του χρώματος μέσα από την ακολουθία των μπουκαλιών των Δασκάλων. Δεύτερον, να αναπτύξουμε μεγαλύτερη κατανόηση για την παρατήρηση και τις δεξιότητες ακρόασης. Τρίτον, να δημιουργήσουμε αντιστοιχίες ανάμεσα στο Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma® και το Δέντρο της Ζωής. Αυτό το μάθημα είναι το μεσουράνημα όλων των πληροφοριών που λάβατε στη διάρκεια της προηγούμενης εκπαίδευσης Aura-Soma®, γειώνει και εμβαθύνει την κατανόηση για ό,τι έχει να προσφέρει το χρωματικό σύστημα Aura-Soma®.

Περιεχόμενο

* Η θεωρία του χρώματος σε σχέση με την εξέλιξη της συνείδησης, όπως αυτή διακρίνεται στην φανέρωση της ακολουθίας των μπουκαλιών που αποδίδονται στους Δασκάλους.
* Οι χρωματιστοί συνδυασμοί των μπουκαλιών σε σχέση με το Δέντρο της Ζωής και τα Ταρό. Η διασύνδεση του Aura-Soma® με το Δέντρο της Ζωής.
* Εισαγωγή στη νοητική χαρτογράφηση, Mind Maps.
* Δεξιότητες συνεδρίας μέσα από την κατανόηση των ρόλων του Ασκουμένου, του πελάτη και του παρατηρητή.
* Επανάληψη και συνένωση των πληροφοριών από τα προηγούμενα επίπεδα.

Η Αναγνώριση της Ακαδημίας ASIACT

Στο τέλος του 3ου Επιπέδου, κάθε Μαθητής λαμβάνει ένα ακόμη Πιστοποιητικό Παρακολούθησης το οποίο αναγνωρίζει ότι ο Μαθητής έχει ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο Εκπαίδευσης.
Όσοι Μαθητές έχουν ήδη ένα Πιστοποιητικό Άσκησης 2ου Επιπέδου, θα λάβουν από την Ακαδημία ένα Πιστοποιητικό Άσκησης 3ου Επιπέδου. Το πιστοποιητικό αυτό θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον Πιστοποιητικό Άσκησης τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες Διαδικασία Ανανέωσης και Πιστοποιητικά Άσκησης.
Όσοι μαθητές δεν έχουν ακόμη Πιστοποιητικό Άσκησης, σ’ αυτό το σημείο τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στο σύστημα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 4366-L4-AS-logo

Προαπαιτούμενα

Το προαπαιτούμενο για το Επίπεδο 4, (Μελέτη στο Σπίτι), είναι η ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων επιπέδων εκπαίδευσης των Συμβούλων Χρωματικής Φροντίδας Aura-Soma®.

Σκοπός

Το Επίπεδο 4 μπορεί να συγκριθεί με ένα μάθημα εξ αποστάσεως, επειδή παραδίνετε την εργασία σας σε έναν καταρτισμένο Εξεταστή που θα την διαβάσει προσεκτικά και θα σας απαντήσει σχετικά. Ο στόχος στο Επίπεδο 4 είναι να υποκινήσει τον μαθητή να εξερευνήσει και να εμβαθύνει την κατανόηση του για την Aura-Soma® και το ευρύτερο πεδίο του χρώματος. Το Επίπεδο 4 προσφέρει επίσης μία ευκαιρία να επιθεωρήσουμε τον τρόπο που ο Εγγεγραμμένος Ασκούμενος εργάζεται με τους πελάτες στις Συνεδρίες, και για τον Ασκούμενο να λάβει ανατροφοδότηση και υποστήριξη όπου χρειάζεται.

Περιεχόμενο

Για να επιτύχει αυτούς τους τρεις στόχους, το Επίπεδο 4 αποτελείται από τρία μέρη:

1. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Αυτό το μέρος του 4ου Επιπέδου απαιτεί περίπου 5.000 λέξεις και βασίζεται στις απαντήσεις που θα δώσετε σε μία σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων για διάφορα θέματα, κάποια από τα οποία είναι συγκεκριμένα θέματα Aura-Soma® ενώ άλλα αναφέρονται στο ευρύτερο πεδίο του χρώματος.

2. Αρχεία Συνεδρίας

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι η κατάθεση 60 αρχείων Συνεδρίας. Ο Εξεταστής θα εξετάσει αυτά τα αρχεία για να ελέγξει την πρακτική της Συνεδρίας. Κάθε αρχείο θα είναι μία Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε σε μία προσωπική συνάντηση του Ασκουμένου με τον πελάτη. Είναι σημαντικό κάποια από τα αρχεία που θα καταθέσετε να είναι από συνεχόμενες Συνεδρίες με τακτικούς πελάτες. Η Ακαδημία σέβεται το απόρρητο των πελατών. Πριν παραδώσετε τα αρχεία σας στον Εξεταστή αφαιρέστε εκείνα τα στοιχεία προσδιορίζουν την ταυτότητα του πελάτη.

3. 36 ώρες επιπλέον μελέτης

Το τρίτο μέρος είναι η ολοκλήρωση 36 ωρών κατάρτισης σε κάποιο προκαθορισμένο θέμα. Προς το παρόν ο Μαθητής έχει δύο επιλογές. Μπορεί να παρακολουθήσει είτε ένα ολόκληρο μάθημα Ανατομίας και Φυσιολογίας είτε ένα μάθημα για Δεξιότητες Συνεδρίας.
Όποιο από τα δύο και αν επιλέξετε, θα πρέπει να ολοκληρώσετε το λιγότερο 36 ώρες μελέτης. Επίσης, το μάθημα θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Ακαδημία. Γενικά αυτό σημαίνει ότι το μάθημα είναι αναγνωρισμένο είτε από το εθνικό εκπαιδευτικό ή ιατρικό σώμα της χώρας είτε από άλλο σώμα συμπληρωματικής ιατρικής της χώρας. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι αν το μάθημα θα γίνει αποδεκτό ή όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ακαδημία. Για να αποδείξετε ότι ολοκληρώσατε αυτό το μέρος του 4ου Επιπέδου, η Ακαδημία θα σας ζητήσει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού από την σχολή ή τον δάσκαλο που δίδαξε το μάθημα.
Αφού ολοκληρώσετε και τα τρία μέρη αυτού του επιπέδου, θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Ακαδημία εσωκλείοντας το αντίτιμο για τα εξέταστρα, (προς το παρόν £60), πληρωτέα στην A.S. International Academy of Colour Technologies. Η Ακαδημία θα ορίσει για εσάς έναν Εξεταστή στον οποίον θα στείλετε την εργασία σας για να την διαβάσει και να σας απαντήσει.

Η Αναγνώριση της Ακαδημίας

Ο Μαθητής του οποίου η εργασία στο 4ο Επίπεδο έχει εγκριθεί από τον Εξεταστή, θα λάβει ένα Πιστοποιητικό 4ου Επιπέδου από την Ακαδημία. Ο μαθητής έχει τότε τη δυνατότητα να καταχωρηθεί στην Ακαδημία ως Σύμβουλος Χρωματικής Φροντίδας.
Όπως όλα τα πιστοποιητικά άσκησης, έτσι και το Πιστοποιητικό Άσκησης Συμβούλου Χρωματικής Φροντίδας χρειάζεται ετήσια ανανέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες με την Διαδικασία Ανανέωσης και τα Πιστοποιητικά Άσκησης.

Η ΓΕΦΥΡΑ – The Bridge Course

Το Bridge πηγαίνει σε μία νέα διάσταση τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Εκπαίδευση, εμβαθύνει την εργασία σας με τον εαυτό σας επομένως και την ικανότητα σας να εργάζεστε με τους άλλους. Από αυτήν την άποψη, είναι ευεργετικό για τους Ασκούμενους, τους Συμβούλους Χρωματικής Φροντίδας καθώς και όσους επιθυμούν να γίνουν Δάσκαλοι. Με την ολοκλήρωση του Bridge, οι Εγγεγραμμένοι Ασκούμενοι και Σύμβουλοι Χρωματικής Φροντίδας μπορούν να δίνουν δημόσιες ομιλίες και να πραγματοποιούν ολοήμερες εμπειρικές παρουσιάσεις για το χρωματικό σύστημα Aura-Soma® ώστε να αναπτύξουν την πρακτική τους. Το Bridge αποτελεί προαπαιτούμενο για να ξεκινήσετε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Aura-Soma®.

Ευκαιρίες Εξάσκησης σε Κάθε Επίπεδο

Από τις πρώτες ακόμη ημέρες της Aura-Soma, οι μαθητές δείχνουν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να μοιραστούν το Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma με τους άλλους μέσα από Συνεδρίες.
Συνεπώς, η Ακαδημία έχει αναπτύξει μία Δεοντολογία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι ασκούμενοι

Επίπεδο 1 Foundation

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Επιπέδου, ο Μαθητής μπορεί να αρχίσει να κάνει συνεδρίες με την οικογένεια και τους φίλους του, για να κάνει εξάσκηση και να αποκτήσει εμπειρία. Ο μαθητής μπορεί επίσης να παρίσταται σε εκθεσιακά περίπτερα Aura-Soma® δεδομένου ότι υπεύθυνος για το περίπτερο είναι ένας Εγγεγραμμένος Ασκούμενος Σύμβουλος Χρωματικής Φροντίδας και δεδομένου ότι ο Μαθητής 1ου Επιπέδου δεν δίνει Συνεδρίες. Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει συνεδρίες με τον κόσμο, ούτε να χρεώνει για τις συνεδρίες του ούτε και να αυτοχαρακτηρίζεται ως Εγγεγραμμένος Ασκούμενος Aura-Soma.

Επίπεδο 2  Intermediate & Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης PPS

Με την ολοκλήρωση του 2ου Επιπέδου και των Δεξιοτήτων Προσωπικής Παρουσίασης*, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να καταχωρηθεί στην Ακαδημία, η Ακαδημία θα του δώσει ένα Πιστοποιητικό Άσκησης το οποίο θα πρέπει επιδεικνύει όταν προσφέρει συνεδρίες στον κόσμο και στις εκθέσεις. Το ισχύον Πιστοποιητικό Άσκησης απαιτείται προκειμένου να συνεχίσει να αυτοαποκαλείται Ασκούμενος Aura-Soma. Η Ακαδημία σημειώνει ωστόσο ότι οι Ασκούμενοι 2ου Επιπέδου είναι ακόμη πολύ κοντά στην αρχή της Εκπαίδευσης και συνεπώς τους συστήνει να αναπτύξουν σταδιακά την πρακτική τους με τον κόσμο. *(Οι Δεξιότητες Προσωπικής Παρουσίασης ισχύουν μόνο για τους νέους μαθητές από 1η Ιαν 2009).

Επίπεδο 3 Advanced

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου Επιπέδου, ο μαθητής που έχει ένα ισχύον Πιστοποιητικό Άσκησης 3ου Επιπέδου, μπορεί να αναπτύσσει ολοένα και μεγαλύτερη δημόσια δραστηριότητα, καθώς η αυξημένη εμπειρία στις Συνεδρίες, οι δεξιότητες και η γνώση του υποστηρίζουν την πρακτική του.

Επίπεδο 4

Οι μαθητές 4ου Επιπέδου με την αποδεδειγμένη εμπειρία τους στην εργασία με το Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma και την κατανόηση που έχουν για τις αρχές της Aura-Soma και το ευρύτερο πεδίο του χρώματος, μπορούν να καταχωρηθούν ως Σύμβουλοι Χρωματικής Φροντίδας και αναπτύξουν πλήρη δημόσια δραστηριότητα.

Κάθε στάδιο της εκπαίδευσης είναι σχεδιασμένο ώστε να χτίζει επάνω στις πληροφορίες και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο μάθημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής που γίνεται Εγγεγραμμένος Ασκούμενος αυξάνει συνεχώς το απόθεμα πολύτιμης εμπειρίας που μπορεί να προσφέρει σε μία Συνεδρία, καθώς προοδεύει μέσα από την εκπαίδευση για να γίνει Σύμβουλος Χρωματικής Φροντίδας.

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Πριν ξεκινήσει την Εκπαίδευση Ασκούμενου, ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει την Φόρμα Εγγραφής Μαθητή. Σε πολλές γλώσσες αυτή η Φόρμα περιλαμβάνει την παράγραφο με το Συμφωνητικό Μαθητών όπου ο μαθητής συμφωνεί να σέβεται τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ακαδημίας όπως αυτοί ορίζονται στο Συμφωνητικό. Αυτή η Φόρμα Εγγραφής πρέπει να συμπληρώνεται και να παραδίδεται στον Δάσκαλο του 1ου Επιπέδου, πριν ξεκινήσει το μάθημα.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να αφήνουν λίγο χρόνο ώστε να αφομοιώνουν την ύλη που παραδόθηκε στο μάθημα, πριν συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο της Εκπαίδευσης. Η Ακαδημία συνιστά στους μαθητές να αφήνουν το λιγότερο τέσσερις μήνες ανάμεσα στα μαθήματα ώστε να γίνεται αυτή η αφομοίωση.ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Μπορείτε να γίνετε Ασκούμενος Aura-Soma® οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων επιπέδων Εκπαίδευσης Ασκουμένου*, δεδομένου ότι συμφωνείτε να τηρείτε τις προδιαγραφές και τις πρακτικές που ορίζει ο Οδηγός Ασκουμένων Aura-Soma®. Οι Ασκούμενοι λαμβάνουν ένα Πιστοποιητικό Άσκησης και καταχωρίζονται στον κατάλογο Ασκουμένων ASIACT.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΤΕ ΩΣ AURA-SOMA® ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

* Σημειώστε ότι τα προαπαιτούμενα εκπαίδευσης για να γίνει κανείς Ασκούμενος μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ακαδημία για συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Για να μπορεί ο Ασκούμενος να συμβαδίζει με τις εξελίξεις του Χρωματικού Συστήματος Aura-Soma®, δημιουργήθηκε η Διαδικασία Ανανέωσης. Η Διαδικασία Ανανέωσης θρέφει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον Ασκούμενο και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Στο τέλος κάθε επιπέδου της Εκπαίδευσης, ο Μαθητής λαμβάνει ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης το οποίο αναγνωρίζει ότι ο Μαθητής έχει ολοκληρώσει αυτό το επίπεδο της Εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του 2ου Επιπέδου, ο μαθητής μπορεί να στείλει την αίτηση του για το Πιστοποιητικό Άσκησης που του επιτρέπει να αυτοαποκαλείται Ασκούμενος Aura-Soma® και να προσφέρει Συνεδρίες Aura-Soma® στον κόσμο.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων του Συστήματος Χρωματικής Φροντίδας Aura-Soma είναι μία δομημένη ακολουθία μαθημάτων που σχεδιάστηκε για να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο δάσκαλο τις απαραίτητες δεξιότητες και τα υλικά για να παρουσιάζει στον κόσμο την εκπαίδευση Συμβούλων Χρωματικής Φροντίδας Aura-Soma.

Προς το παρόν υπάρχουν τέσσερα επίπεδα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων, το καθένα από τα οποία ενδυναμώνει τους δασκάλους να παρουσιάσουν τα αντίστοιχα μαθήματα της Εκπαίδευσης του Χρωματικού Συστήματος Aura-Soma.

Μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα από το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων μπορούν να διδάσκουν σε μαθητές το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Συμβούλους Χρωματικής Φροντίδας Aura-Soma. Η Ακαδημία πιστοποιεί όλους αυτούς τους μαθητές Aura-Soma παρέχοντας στον καθένα έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων προσφέρεται παγκόσμια και διδάσκεται μόνο από τους παλαιότερους δασκάλους της Ακαδημίας. Τα μαθήματα Δασκάλων προτίθενται να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό και γι’ αυτό ο χώρος διεξαγωγής επιλέγεται ανάλογα. Εκτός από το Dev Aura, μαθήματα έχουν γίνει στο Νείλο στην Αίγυπτο, στην Κρήτη και το Μπαλί.

Η Ακαδημία εργάζεται μαζί με το δίκτυο δασκάλων Aura-Soma με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού που τιμάει και αναγνωρίζει την ακεραιότητα, την αφοσίωση και την δέσμευση των δασκάλων μας. Όλοι μας αναπτυσσόμαστε και μοιραζόμαστε καθώς οδεύουμε σ’ αυτό το μονοπάτι της συνείδησης και προσμένουμε να εμβαθύνουμε και να δυναμώσουμε τις ψυχικές συνδέσεις μας καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε για το ανώτερο καλό όλων.

Η Ακαδημία δεσμεύεται στην τελειότητα και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς ώστε να εξασφαλίσει τις υψηλότερες δυνατόν προδιαγραφές διδασκαλίας και πρακτικής. Η Ακαδημία θα σας δώσει τις λεπτομέρειες για τα προαπαιτούμενα που υπάρχουν προκειμένου να γίνετε Δάσκαλοι του Χρωματικού Συστήματος Aura-Soma. Εφόσον γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων, οι Δάσκαλοι Aura-Soma όλων των επιπέδων αναμένεται να συμμετέχουν στη συνεχή εκπαίδευση της Ακαδημίας ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι για το Χρωματικό Σύστημα Aura-Soma και τις μεθόδους διδασκαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες & σχετικά με Συνεδρίες Aura-Soma® & συμμετοχή στα Σεμινάρια Aura-Soma® επικοινωνήστε με τον Επίσημο Αντιπρόσωπο της Aura-Soma® στην Ελλάδα, Συνδημιουργό στο www.aura-soma-jewellery.com & Δάσκαλο & Σύμβουλο Χρωματικής Φροντίδας Michail Fan

E-mail: fan@michailfan.com & mike@aura-soma-shop.gr

1441380_10152061417784534_1916159474_n

* Info from www.asiact.org

 

Leave a Comment